سلیقه‌ها در زمینه دکوراسیون خیلی متفاوت هستند  معیار زیبایی یا کارآمدی یا راحتی برای هر شخصی متفاوت است. چه بسا زیبایی محض در نظر یکی ما، زشتی مطلق در چشم دیگری باشد. یا با یک نگاه متوجه شویم که هزینه زیاد یک شخص برای دکوراسیون، عملا فقط باعث ناراحتی و سرگیجه می‌شود.

چرا یک شخصی دکوراسیون‌های عجیب انتخاب می‌کند. یک دلیل می‌تواند اطاعت محض سفارش‌دهنده از دکوراتور باشد و اینکه نتواند به پیشنهاد او «نه» بگوید.

دوم اینکه شخص تازه‌ به دوران رسیده باشد و جلوه کردن خانه‌اش بیشتر از راحتی برایش مهم باشد.

سوم اینکه جستجوی لازم انجام نداده باشد و توانایی ذهنی تجسم خود در خانه تکمیل شده را نداشته باشد.

چهارم اینکه اصلا شخص طور دیگری نگاه می‌کند و ابایی از مورد تسمخر واقع شدن نداشته باشد. در موارد اندکی رویه‌های جدید عجیب، تبدیل به مدهای استاندارد اینده می‌شوند.

عمل اسلیو معده
دکتر فارغ پور – متخصص زنان
رزرو هتل
تردمیل
خرید ساک پارچه ای

به هر حال دیدن تصاویر زیر، حالی از لطف، شگفتی، لبخند یا بهتر از همه عبرت نیست!